Hlavní menuSTATISTIKA


INFO


      16. 1. 2019 - 05:16
      Dnes má svátek: Ctirad
      Online 1


Předpověďpočasí

O Lužnici:

Řeka Lužnice je jedna z nejzajímavějších a nejnavštěvovanějších řek u nás. Pro svůj kouzelný přírodní charakter sjíždí Lužnici zvláště o letních dovolených velké množství vodáků. Při splouvání Lužnice zároveň poznáváme jedinečnou krásu Jižních Čech.


Lužnice pramení na rakouské straně Novohradských hor, odkud zprvu teče severně do Čech, ale po několika metrech se vrací zpět do Rakouska. Na naše území opět vtéká u Krabonoše (poblíž Nové Vsi nad Lužnicí). Od hranic teče severním až severozápadním směrem, u Tábora se ostře stáčí k jihozápadu a u Týna nad Vltavou se vlévá zprava do Vltavy. Délka toku od hranic k ústí činí 149,5km.
Lužnice je nížinná řeka s malým nebo mírným spádem a převážně pravidelným proudem. V horním toku meandruje písčitým korytem plným zákrut, obklopeným loukami a lesy se skupinami starých často památných stromů.
Před jezem Pilař nedaleko Majdaleny odbočuje z řečiště Lužnice umělé koryto - Zlatá stoka, vybudovaná v 16.stol., která napájí soustavu rybníků třeboňské pánve. Pod Majdalenou se pak řečiště dělí na Starou a Novou řeku.


Stará řeka je původní tok Lužnice, který napájí náš největší rybník Rožmberk. Prvních 10km od rozvodí řeka zcela mimo civilizaci meandruje úzkým, poměrně mělkým korytem uprostřed lužních lesů, chráněných národní přírodní rezervací. Místy potkáme stromy padlé v řečišti. Pod hrází Rožmberka proudí řeka převážně regulovaným korytem, lemovaným stromořadím. Plocha v okolí je hustěji osídlenější s poli, loukami, nevelkými lesíky a řadou rybníků. Po 35 km se ve Veselí nad Lužnicí spojuje s Nežárkou.


Nová řeka je uměle vybudovaným 13,5 km dlouhým tokem, vybudovaným v 16. století Jakubem Krčínem a spojuje Lužnici s Nežárkou.Vodohospodářský význam Nové řeky spočívá hlavně v odvodu případné povodňové vlny z vlastního koryta Lužnice a zabránění protržení hráze Rožmberka.Tok Nové řeky je charakterický přímými regulovanými toky s mírným proudem, okolní krajina je lučinatá nebo zalesněná. Horní úsek doprovází tok vysoká hráz zpevněná alejí mohutných stoletých dubů.Poblíž Jemčiny ústí Nová řeka do Nežárky a ta se ve Veselí nad Lužnicí spojuje se Starou řekou.


Od soutoku z Veselí.Koryto řeky je odsud širší, obklopené rovinatou krajinou. Břehy často lemuje chatová zástavba. Lesů až k Soběslavi ubývá.U Sezimova ústí se údolí Lužnice začíná prohlubovat a k řece se opět přibližují lesy. Od Tábora se zvyšuje spád a v korytě přibývají kameny. je zde řada táhlých, lehce sjízdných peřejí v hluboce zaříznutém a zalesněném údolí, které místy doplňují strmé skalnaté stráně. V Bechyni pobřežní skály doplňuje romantický kaňon Židovy strouhy.


I když Lužnice patří k mírným řekám, najdeme na jejím toku také nebezpečné a nesjízdné jezy.


Území horního toku včetně celé Nové řeky a dolního toku Nežárky patří mezi přírodně nejcenější oblasti u nás a jsou zahrnuty do chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Hranice CHKO jsou v terénu značeny červenými pruhy na hraničních stromech a informačními tabulemi, proto je v těchto oblastech nutno dodržovat ochranný režim CHKO, z kterého vyplývají také některé zákazy a omezení během turistického splouvání Lužnice (např. táboření mimo vyhrazená místa).

© http://cernykomar.euweb.cz         created & designed by melhy 2006